Het netwerk om denken in termen van opbrengsten c.q. baten in de zorg te bevorderen

Agenda

Een ontmoetingsplaats voor
betrokkenen bij de zorg

Het netwerk ‘Ondernemend in Zorg’ wil het ondernemen in de zorg aanmoedigen en (startende) ondernemers in deze branche helpen bij het slim ontwikkelen van lucratieve innovatieve producten en/of diensten.

De Kamer van Koophandel Den Haag heeft het initiatief genomen om een aantal partijen bij elkaar te brengen waarbij nagedacht wordt over de positie van de gezondheidzorg in onze samenleving.

Iedereen wil graag gezond zijn. Maar hoe zit het met de gezondheid van onze zorgsector? Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. De politiek bepaalt de financiële grenzen en heeft hiermee een grote invloed op de wijze waarop gewerkt wordt in de gezondheidszorg. Onderwijs, Ondernemingen en Organisaties werken nu eens samen en dan weer langs elkaar

Het streven is dat in het netwerk ‘Ondernemend in Zorg’ alle stakeholders, zoals: de wetenschappelijke-, kennis- en scholingsinstellingen; 1e en 2e lijns zorgaanbieders; zorgverzekeraars, bedrijven en overheid elkaar ontmoeten. Het doel hiervan is dat men ontwikkelde ideeën vroegtijdig kan toetsen bij alle betrokkenen en dat ideeën goed afgestemd kunnen worden op de behoefte van toekomstige eindgebruikers.

Het netwerk is een ontmoetingsplaats van zorg stakeholders dat in eerste instantie 3 x per jaar een middagbijeenkomst organiseert. Indien er behoeft is de frequentie van de middagbijeenkomsten te verhogen is dit mogelijk.

Informatie:
Wilt u horen wat er leeft binnen de zorgsector en wellicht zelfs uw mening delen? Wij nodigen u graag uit deel te nemen in ons netwerk

| |

Agenda voor de zorg

Politiek en zorg staan voor de grote opgave de kosten in de zorg te beheersen. Een brede coalitie van zorgpartijen is het erover eens dat dit alleen kan door een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Vertegenwoordigers van consumenten, patiŽnten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben de politiek een gezamenlijke agenda voor de zorg aangeboden.